Laboratoriet: 08.45 – 14.30
Resepsjon: 08.45 – 14.30
Telefontid: 08.15 – 11.30 /
12.45 – 14.30