Laboratoriet: 08.45 – 14.30
Resepsjon: 08.45 – 14.30
Telefontid: 08.15 – 11.00 /
12.45 – 14.00