Konsultasjon hos fastlege 212 ,-
Enkel pasientkontakt 58,-
Tillegg for prøvetaking 59,-
Omfattes ikke av frikortordningen:
Førerkortattest 500,-
HC-attest/TT-kortattest 350,-
Henvisning 85,-
Materiellekostnader ved prosedyrer:
Gynekologiske undersøkelser 63,-
Spirometri, EKG, enkel sårskift 95,-
Kirurgisk inngrep, større sårskift 181,-